4

Startgesprek met gemeenteraad over participatietraject

t/m 22 maart 2024 om 16:32

De volgende stap is het organiseren van een startgesprek met de raad. Het is de raad die de kaders voor de participatie bepaalt. In dit gesprek gaat het over de rol van de raad, het college, het COA, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook worden de onderwerpen en de manier van participatie besproken.

De startgesprekken leveren uiteindelijk een document op waarin staat omschreven hoe de participatie gaat plaatsvinden. De raad stelt dat document vast. Dat kan op zijn vroegst op 18 april 2024. Daarna kan de participatie met omwonenden en belanghebbenden starten. Dit is iets later dan we aanvankelijk gepland hadden. Het was niet meer mogelijk om een startgesprek in december te organiseren. Dit vindt daarom plaats in januari. Het tweede gesprek vindt plaats in februari, de besluitvorming in april.

Resultaten enquête azc-Cleene Hooge
Tussen 21 november en 10 december stond de enquête azc-Cleene Hooge open. 

Veel inwoners hebben gereageerd op het besluit om de Cleene Hooge aan te wijzen als nieuwe locatie voor een azc. Bijvoorbeeld tijdens een informatieavond, commissie of via mail. Het college heeft zorgen en wensen samengevat in een aantal onderwerpen. Met deze vragenlijst wil het college controleren of alle zorgen en wensen, die voor het vervolg van belang zijn, in beeld zijn.

De enquête is door 116 mensen ingevuld. 68 mensen hebben ingevuld waar ze wonen, daarvan komen er 64 uit de Griffioen. Hieronder vindt u de resultaten van de enquête. 

De onderwerpen worden in het startgesprek met de raad van februari 2024 verder uitgewerkt. Naar verwachting stelt de raad in april vast binnen welke kaders over de onderwerpen geparticipeerd kan worden. 

resultaten azc online.pdf


Op www.middelburg.nl/azc vindt u de documenten over het project. Denk aan plannen en voorstellen die de gemeenteraad en het college hebben vastgesteld. Hier vindt u ook de memo actieve informatie over het definitieve besluit.