7

Startnota participatie vastgesteld

t/m 1 mei 2024

Donderdag 18 april is de startnota participatie realisatie azc Cleene Hooge vastgesteld door de gemeenteraad. De raad heeft hiermee aangeven over welke thema’s we gaan participeren. Per thema is aangeven met welke zaken we rekening moeten houden in de participatie: welke wetten en regels gelden er bijvoorbeeld voor dat thema? En wat zijn nog meer belangrijke zaken om rekening mee te houden? Ook is per thema een participatietrede gekozen. Deze geeft aan of de gemeente inschat dat adviezen die uit het traject komen één op één kunnen worden overgenomen, of dat de gemeente nog een slag om de arm moet houden. Omdat er veel verschillende meningen zijn over een onderwerp bijvoorbeeld, of omdat het nog lastig in te schatten is met wat voor ideeën participanten komen en of die één op één overgenomen kunnen worden.

Voor elk thema geldt dat er in het komende participatieproces verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan: welke ideeën zijn er, welke zorgen leven er? Bij die bijeenkomsten zijn verschillende deskundigen aanwezig. De bijeenkomsten starten met inloopmomenten. Hier kan u toelichting krijgen over alle vier de thema’s. Ook kunt u over alle vier de thema’s input leveren en in gesprek gaan. 

Daarna volgen themabijeenkomsten waarin dieper op een thema wordt ingegaan. Voor deze bijeenkomsten moet u zich aanmelden. Dat kan vanaf volgende week. De bijeenkomsten starten half mei en lopen door tot eind juni. Ook na de zomervakantie zal de participatie (deels) doorlopen. In de loop van volgende week zijn de data bekend en kunt u zich aanmelden voor de themabijeenkomsten. Inwoners van de Griffioen 2 ontvangen hierover nog een brief, maar iedereen kan zich straks aanmelden via MiddelburgOntmoet.