1

Proces tot definitief besluit juni 2019 - november 2023

t/m 13 november 2023

Juni 2019 - september 2023

De bestuursovereenkomst voor het huidige azc, op de locatie Swerf-Rust, loopt tot 25 juni 2025. De nieuwe locatie moet ruimte bieden aan 330 asielzoekers, en daarnaast 150-250 flexibele opvangplaatsen.

Bekijk het proces tot voorlopig besluit nieuwe locatie azc.

Oktober 2023 - november 2023

Hoewel het college aan zet is als het gaat om het aanwijzen van een locatie, legt deze het besluit voor aan de raad. De raad kan ‘wensen en bedenkingen’ aangeven bij het besluit. Het college kan deze meenemen in de definitieve afweging.

De gemeenteraad behandelde het voorgenomen besluit op 3 oktober in de commissie Algemeen Bestuur. Op 12 oktober volgende de behandeling in de raad. De vergadering ging verder op maandag 16 oktober en donderdag 9 november. Uiterlijk 14 november nam het college een definitief besluit over de locatie. 

Bekijk het proces tussen voorlopig en definitief besluit nieuwe locatie azc.