10

Afronding online enquêtes

t/m 28 juni 2024 om 14:56

De online enquêtes en thema-ateliers zijn afgerond. 

Donderdag 27 juni 2024 presenteren we wat we hebben opgehaald uit de bijeenkomsten en de enquêtes. Dat doen we in de vorm van een inloopbijeenkomst tussen 19.30 en 21.30 uur in de raadzaal van het stadskantoor, Kanaalweg 3. De ingang van de raadzaal zit aan de achterkant van het kantoor, bij het tankstation. U kunt dan reageren op de opbrengsten die er liggen. Ook online kunt u daarop reageren vanaf 27 juni 2024 tot en met 21 juli 2024. 

Door een technisch probleem staat de enquête vanaf 28 juni online!

Voor het thema Veiligheid laten we zien welke onderwerpen we hebben opgehaald en wanneer in het proces dit uitgewerkt wordt. Voor de thema’s Binnen het terrein van het azc en Buiten het terrein van het azc laten we een eerste aanzet zien voor de ruimtelijke plannen. Voor het thema Verkeer en Ontsluiting lichten we toe welke variant als voorkeursvariant uit het participatieproces is gekomen voor gemotoriseerd verkeer. En welke uitgangspunten er zijn benoemd voor het langzame verkeer. 

Ook lichten we toe hoe het participatieproces er verder uit zal zien tijdens en na de zomervakantie. 

We hopen u donderdag te zien!

Met vriendelijke groet, 

Projectteam azc