2

Proces na definitief besluit

t/m 20 november 2023

Op dinsdag 14 november heeft het college met een definitief besluit een gedeelte van het gebied Cleene Hooge, aan de kant van de Europalaan, aangewezen als nieuwe locatie voor een azc. 

De komende tijd gaan we verder met de voorbereiding op het participatietraject. Een van de eerste dingen die het college gaat doen, is bij omwonenden en andere belanghebbenden toetsen of alle zorgen en wensen die leven in beeld zijn, denk aan veiligheid en de ontsluiting. De afgelopen maanden hebben we al veel opgehaald. Bijvoorbeeld tijdens de informatieavonden, commissies en via mails die we ontvangen hebben.

De volgende stap is het organiseren van een startgesprek met de raad. Het is de raad die de kaders voor de participatie bepaalt. In dit gesprek gaat het over de rol van de raad, het COA, het college, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook worden de onderwerpen en de manier van participatie besproken.

De startgesprekken leveren uiteindelijk een document op waarin staat omschreven hoe de participatie gaat plaatsvinden. De raad stelt dat document vast. Dit proces kost wat tijd. De raad stelt de startnota participatie op vroegst op 18 april 2024 vast. Daarna kan de participatie met omwonenden en belanghebbenden starten.

Brief definitief besluit locatie azc op 14 nov 2023.pdf

Op www.middelburg.nl/azc vindt u de documenten over het project. Denk aan plannen en voorstellen die de gemeenteraad en het college hebben vastgesteld. Hier vindt u ook de memo actieve informatie over het definitieve besluit.