5

Startnota participatie naar raad

t/m 17 april 2024

Dinsdag 19 maart stemde het college ermee in dat de startnota participatie aan de raad wordt aangeboden. Dat betekent dat de startnota dinsdag 9 april 2024 wordt besproken in de commissie Algemeen Bestuur. De commissieleden besluiten dan of het stuk behandeld kan worden in de raadsvergadering van 18 april. Als de raad het voorstel aanneemt, kan de participatie starten.

De startnotitie en het raadsvoorstel vindt u vanaf vandaag in het raadsinformatiesysteem op de dag van de raadsvergadering: 18 april, onder deze link: Startnota participatie azc

Het is mogelijk op in te spreken tijdens de commissie Algemeen Bestuur op 9 april. Meer informatie hierover vindt u hier: meedenken en meedoen-gemeenteraad