Proces tussen voorlopig en definitief besluit nieuwe locatie azc

Hoewel het college aan zet is als het gaat om het aanwijzen van een locatie, legt deze het besluit voor aan de raad. De raad kan ‘wensen en bedenkingen’ aangeven bij het besluit. Het college kan deze meenemen in de definitieve afweging. 

De gemeenteraad behandelde het voorgenomen besluit op 3 oktober in de commissie Algemeen Bestuur. Op 12 oktober volgende de behandeling in de raad. De vergadering ging verder op maandag 16 oktober en donderdag 9 november. Uiterlijk 14 november nam het college een definitief besluit over de locatie. 

 • Dinsdag 3 oktober 2023, vergadering Commissie Algemeen Bestuur
  De commissie Algemeen bestuur (AB) vergaderde over het raadsvoorstel voorgenomen locatiekeuze en voorstel participatie inpassing azc op die locatie, ter voorbereiding op de vergadering gemeenteraad op dinsdag 12 oktober. Tijdens deze commissievergadering was inspreekrecht van toepassing.

 • Donderdag 12 oktober 2023, vergadering gemeenteraad
  De gemeenteraad vergaderde over het voorstel om een nieuw AZC op de Cleene Hooge te plaatsen. Het college hoeft hiervoor geen goedkeuring van de raad te vragen. Wel heeft het college aan de raad gevraagd om ‘wensen en bedenkingen’ te geven. Dat doet de raad door amendementen en moties te schrijven. Hierin staan de wensen en bedenkingen. De raad stemde over de wensen en bedenkingen. De vergadering kon net helemaal afgerond worden en kreeg een vervolg op donderdag 9 november.

 • Donderdag 9 november 2023 vergaderde de raad verder
  Niet alle raadsleden waren op 12 oktober aanwezig. Daardoor was er een even aantal raadsleden. Bij twee amendementen stemden 13 raadsleden voor en 13 tegen. Pas als een meerderheid voor op tegen stemt, kan de raad een besluit nemen. Daarom stemde de raad in de vergadering op 9 november opnieuw over twee amendementen. Ook stemt de raad dan over de moties op het raadsvoorstel.

 • Dinsdag 14 november 2023, definitief besluit nieuwe locatie azc door college
  Het college heeft met een definitief besluit een gedeelte van het gebied Cleene Hooge, aan de kant van de Europalaan, aangewezen als nieuwe locatie voor een azc.

Alle documenten die bij deze data horen, vindt u op de website van gemeente Middelburg