Klankbordgroep participatie azc Cleene Hooge

Klankbordgroep participatieproces AZC in de Cleene Hooge  
Na het definitieve besluit van het college om de Cleene Hooge aan te wijzen als locatie voor het nieuwe asielzoekerscentrum ( AZC), zijn er verschillende gesprekken gevoerd met belangengroeperingen uit de wijk Griffioen. In die gesprekken ging het ook over op welke wijze de wijk zou kunnen meedenken over het participatieproces. Denk aan het selecteren van een onafhankelijke procesbegeleider of adviseur, de manier waarop inwoners uit de wijk het best benaderd kunnen worden etc. Daaruit is het idee ontstaan van een klankbordgroep. Tijdens deze gesprekken zijn de belangengroeperingen gevraagd om deel te nemen.

De klankbordgroep denkt mee over het participatieproces, en niet over de inhoud. De inhoudelijke participatie start na het vaststellen van de startnota participatie door de gemeenteraad. De inhoudelijke participatie staat voor alle belanghebbenden open.

De klankbordgroep is een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente om een goed participatieproces te organiseren. Maar wordt door het college en de leden van de klankbordgroep zelf niet gezien als representatief voor de hele wijk. Om ideeën op te halen, of draagvlak te toetsen, zet het college altijd wijkbrede participatie in. Bijvoorbeeld met een openbare bijeenkomst en online via MiddelburgOntmoet.

Vertegenwoordiging
De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende groepen die actief zijn in de wijk en zich betrokken voelen bij de komst van het azc in Cleene Hooge. Dit zijn in elk geval de Stichting omwonenden Cleene Hooge, Stichting De Cleene Hooge, het wijkteam, de direct aanwonenden van de Walcherseweg, De Nieuwe Samenleving en een deel van de bewoners van de Van Kleffenslaan direct aangrenzend aan het Laurens Stommespad. Per groep zijn steeds maximaal twee vertegenwoordigers aanwezig bij een klankbordgroepoverleg. Het doel van de klankbordgroep is onderlinge afstemming met de ambtelijke projectgroep over het participatieproces.

Contact
Indien u vragen heeft, of iets wilt meegeven aan de leden van de klankbordgroep kunt u hen daarvoor benaderen of uw vraag stellen via het mailadres .

De verschillende belangengroepen zijn:

 • Stichting omwonenden Cleene Hooge:
 • Stichting DE Cleene Hooge: Hans Hooftman www.decleenehooge.nl
 • Wijkteam:
 • Direct aanwonenden Walcherseweg: Els de Blok
 • De Nieuwe Samenleving: Annemieke Blansjaar en Peter Gielissen

Startnota participatie
De gemeente werkt momenteel aan de startnota participatie. In dit document staan de afspraken over de participatie: waarover kunnen inwoners meedenken en wat voor afspraken gelden daar dan voor, hoeveel invloed krijgen participanten per onderwerp? Waarschijnlijk wordt de startnota in april behandeld in de gemeenteraad, daarna kan de participatie starten.

De startnota wordt met de klankbordgroep besproken. Het college toetst de inbreng van de klankbordgroep. Waar mogelijk wordt de inbreng overgenomen. Als het college de inbreng niet overneemt, wordt vermeld waarom niet. De originele reactie van de klankbordgroepleden wordt als bijlage bij de startnota gevoegd.  

Een andere taak van de klankbordgroep zal zijn om een onafhankelijke procesbegeleider te selecteren voor het participatietraject dat na 18 april start.

Overleggen klankbordgroep
De overleggen vonden plaats op:

 1. 18 januari 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 1. 18-01-2024.pdf
 2. 6 februari 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 2. 06-02-2024.pdf
 3.  12 maart 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 3. 12-03-2024.pdf
 4. 26 maart 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 4. 26-03-2024.pdf
 5.  10 april 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 5. 10-04-2024.pdf
 6. 24 april 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 6. 24-04-2024.pdf
 7.  6 mei 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 7. 06-05-2024.pdf
 8.  5 juni 2024
  beknopt verslag klankbordgroep 8. 05-06-2024.pdf
 9. 19 juni 2024

De volgende klankbordgroep staat gepland op 28 augustus. De verslagen zullen zsm worden toegevoegd op deze pagina.