Opbrengst thema-ateliers en enquêtes

In mei en juni vonden de thema-ateliers plaats voor de thema's veiligheid, verkeer&ontsluiting, binnen het terrein van het azc en buiten het terrein van het azc. Hieronder vindt u de verslagen van de ateliers. Ook vindt u hier de presentaties die gegeven zijn en de informatieborden die tijdens de verschillende bijeenkomsten te zien waren. 

Presentatie opbrengst 27 juni 2024
27 juni kon men in de raadszaal van het stadskantoor reageren op de opbrengst tot nu toe. Zijn alle belangen in beeld, of is er nog iets over het hoofd gezien? In dit document vindt u de aanvullingen die schriftelijk zijn gegeven: aanvullingen op presentatie opbrengst op 27 juni 2024.pdf Mocht u nog iets willen delen dat nog niet terug te vinden is in de opbrengst, dan kunt u dat laten weten via deze enquête.
Op de onderstaande plaat staan de belangen die gaan over de inrichting van het terrein vermeld.

De panelen die voor het thema binnen en buiten het terrein van het azc zijn getoond met de opbrengst, vindt u hieronder: 

(Op)waardering.pdf
Atelier - resultaten.pdf
stemmingsuitslag fysieke bijeenkomst.pdf
stemmingsuitslag online vragenlijst.pdf
Structuurplan.pdf

Thema-ateliers
De onderwerpen waarmee we aan de slag gaan in het participatietraject zijn opgedeeld in vier thema’s: Veiligheid, Verkeer & Ontsluiting, Binnen het terrein van het azc en Buiten het terrein van het azc.
Tijdens de inloopbijeenkomsten en de thema-ateliers kon u de onderstaande panelen bekijken:
planning participatieproces.pdf
plattegrond_Cleene Hooge.pdf
infografic vluchtelingenopvang_middelburg.pdf

Thema Veiligheid:
Verslagen van de thema-ateliers op 21 en 22 mei:
- Verslag Veiligheid tafel 1_21 mei 2024_groep 1.pdf
- Verslag Veiligheid tafel 1_21 mei 2024_groep 2.pdf
- Verslag Veiligheid tafel 2_21 mei 2024_groep 1.pdf
- Verslag Veiligheid tafel 2_21 mei 2024_groep 2.pdf
- Verslag Veiligheid tafel 1  22 mei 2024.pdf

Een samenvatting van reacties uit de enquêtes en verslagen is gepresenteerd op 27 juni. Die samenvatting vindt u hieronder
- opbrengst enquête veiligheid.pdf
- Veiligheid.pdf

Thema Binnen en Buiten het terrein van het azc
Voor de ontwikkeling van het AZC (en ook voor de daarop volgende ontwikkeling van reguliere woningbouw) is het van belang om een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan te hebben. Deze documenten geven de kaders aan voor iedere ontwikkeling in het gebied. Daarom ligt de focus bij de thema’s binnen het AZC en buiten het terrein van het AZC in de maanden mei en juni vooral op het ophalen van en terugkoppelen over uw inbreng voor deze plannen. 

Verslagen van de thema-ateliers op 27 en 28 mei:
- Verslag Binnen Buiten AZC 27 mei 2024_1e sessie.pdf
- Verslag Binnen Buiten AZC 27 mei 2024_2e sessie.pdf
- Verslag Binnen Buiten AZC_28 mei 2024_groep 1.pdf
- Verslag Binnen Buiten AZC_28 mei 2024_groep 2.pdf

In de thema-ateliers zijn de volgende borden besproken:
- Paneel 1.pdf-
- paneel 2.pdf-
- paneel 3.pdf-
- paneel 4.pdf

Thema Verkeer & Ontsluiting
Verslagen van de thema-ateliers op 11, 13 en 19 juni: 
Verslag Verkeer & Ontsluiting 11 juni 2024_16.30 uur_groep 1.pdf
- Verslag Verkeer & Ontsluiting 11 juni 2024_16.30 uur_groep 2.pdf
Verslag Verkeer & Ontsluiting 11 juni 2024_19.30 uur_groep 1.pdf
Verslag Verkeer & Ontsluiting 11 juni 2024_19.30 uur_groep 2.pdf
Verslag Verkeer & Ontsluiting 11 juni 2024_19.30 uur_groep 3.pdf
Verslag Verkeer & Ontsluiting 13 juni 2024_16.30 uur_groep 1.pdf
Verslag Verkeer & Ontsluiting 13 juni 2024_19.30 uur_groep 1.pdf
Verslag Verkeer & Ontsluiting 13 juni 2024_19.30 uur_groep 2.pdf

Verslag Verkeer & Ontsluiting 19 juni 2024.pdf 

Hier vindt u de presentatie van Goudappel op 11 en 13 juni 2024:
Werksessie 11 - 13 juni Verkeerskundige impact Cleene Hooge.pdf

Tijdens de bijeenkomsten van 11, 13 en 19 juni zijn vragen gesteld over deze presentatie en zijn een aantal bevindingen door deelnemers / omwonenden in twijfel getrokken. Dit is tevens in de verslaglegging opgenomen.

- Hier vindt u de presentatie van Goudappel op 19 juni 2024
Werksessie 19 juni Verkeerskundig ontsluiting Cleene Hooge.pdf

Nota participatie: kaders participatietraject
Per thema gelden kaders voor de participatie. Dit houdt meestal in dat ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving, dat het financieel binnen budget past en moet aansluiten op eerder vastgesteld beleid. De exacte thema’s kunt u teruglezen in de startnota participatie azc Cleene Hooge.docx