6

Omgevingsvisie Middelburg 2050 - pdf

vanaf 29 mei 2024

EEN GEZONDE, COMPACTE EN DUURZAME VOORUITBLIK OP DE RUIMTELIJKE WENSEN, AMBITIES EN ONTWIKKELINGEN IN DE GEMEENTE MIDDELBURG

Dit boekje vertelt het verhaal van onze gemeente; een verhaal vol ambities en vooruitgang. Samen streven we naar een toekomst waarin we kunnen wonen, werken en genieten in een stad die gezond, compact en duurzaam is. Maar zoals bij elk groot streven, staan we voor uitdagingen en moeten we weloverwogen keuzes maken.

Deze Omgevingsvisie is niet zomaar een document; het is ons kompas, onze leidraad voor de beslissingen die we nemen over alles wat de stad, de dorpen en haar omgeving raakt. Het is een verplichting volgens de wet, maar vooral ook een belangrijk fundament voor de toekomst die we samen willen bouwen.

Waarom gezond, compact en duurzaam?

Deze keuzes zijn niet uit de lucht gegrepen. Meer dan 600 mensen, waaronder jij en ik, hebben hieraan bijgedragen. Inwoners, vertegenwoordigers van organisaties, ondernemers en anderen die allen een band hebben met onze stad. Samen hebben we besloten dat gezondheid, compactheid en duurzaamheid de kern vormen van onze visie.

Belangrijk is ook de Omgevingswet, die niet alleen de fysieke inrichting, maar ook de sociale aspecten van onze leefomgeving benadrukt. We moeten integraal kijken en ‘bouwen’ en ‘(samen)leven’ niet van elkaar scheiden.

Tijdens het opstellen van deze visie hebben we ons twee belangrijke vragen gesteld: Wat voor stad willen we achterlaten voor onze (klein)kinderen? Hoe moet de stad er in 2050 uitzien voor onze kinderen?

Ik nodig je uit om na te denken over deze vragen als je de visie leest en ermee aan de slag gaat.

Ik wens je veel plezier met het lezen van dit boekje, en laten we samen bouwen aan een stad die we met trots kunnen doorgeven aan de toekomstige generaties!

Rutger Schonis
 Wethouder ruimtelijke ordening, wonen, financiën, economie en toerisme

Download de Omgevingsvisie Middelburg 2050