2

Inspraakreacties voorontwerp

t/m 11 september 2023 om 12:33

* Deze fase liep tot 29 augustus

De reacties die zijn binnengekomen op het voorontwerp van de Omgevingsvisie zijn beoordeeld. Daaruit komt de zogenaamde ‘Nota van Beantwoording’ voort, zie de bijlage. De nota geeft aan wat we hebben overgenomen in de Omgevingsvisie en wat niet (en waarom niet). Organisaties die hebben gereageerd noemen we met naam, van individuele inwoners kunnen we vanwege de privacywet geen namen noemen. Alle inzenders van een reactie hebben ook persoonlijk bericht gekregen. In de andere bijlage staan alle geanonimiseerde reacties. Na het doorvoeren van de reacties is de Omgevingsvisie weer een stap verder: de fase van de Ontwerp Omgevingsvisie breekt aan. 

Bijlage: 20230712 Antwoordnota Inspraakreacties.pdf

Bijlage: 20230712a Bijlagen bij Antwoordnota Inspraakreacties Omgevingsvisie_kleiner.pdf