Toekomstbeeld 'STERKE WIJKEN EN DORPEN'

Welzijn is de dragende kracht waar we toekomstige ontwikkelingen aan toetsen. (Groepen) inwoners nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor algemene voorzieningen. De gemeente faciliteert deze ‘commons’.

Beschrijving 'STERKE WIJKEN EN DORPEN'

De ambitie van Middelburg bij dit toekomstbeeld:

Middelburg is de stad van de 4 Freedoms. Hier woont een afspiegeling van de wereldbevolking, multicultureel en jong(er).

Er is een sterke sociale cohesie, vitale gemeenschappen zorgen voor elkaar. In de netwerksamenleving werkt de gemeente optimaal samen met alle belanghebbenden, daardoor worden maatschappelijke uitdagingen in gezamenlijke verantwoordelijkheid opgelost. Er is maximale ruimte en ondersteuning voor initiatieven die in de samenleving ontstaan.

Welbevinden gaat boven welvaart en er is rust/bezinning. We laten ons leiden door onze identiteit en cultuurhistorie en wegen beslissingen af naar het effect op toekomstige generaties.

In ieder dorp en iedere wijk zijn: voldoende voorzieningen, ontmoetingsplekken, basisonderwijs, collectieve tuinen en ander groen en woongemeenschappen. Ook de gemeente is er present.

Er zijn coöperaties die zorgen voor energie, lokaal voedsel en andere producten, zorg etcetera. We denken in kleine kringlopen.

Deeleconomie reduceert bijvoorbeeld het aantal auto’s tot een minimum. Inwoners zijn milieu- en omgevings- bewust en zien om naar elkaar. 

Verbeelding van belangrijke kenmerken:

Hoe zou dat er dan uit kunnen zien op de kaart?

Kijk vooral ook naar de legenda met verklaringen.

Alle kenmerken in een oogopslag:

Presentatie Toekomstbeeld Sterke wijken en dorpen (1).pdf