Toekomstbeeld 'COMPLEET'

Door inzet op economische groei creëren we welvaart waardoor we ons ook een hoog voorzieningenniveau kunnen veroorloven, zoals een breed aanbod van horecagelegenheden, sport- en recreatiemogelijkheden en cultuur. We houden daarnaast ook rekening met de natuur.

Beschrijving toekomstbeeld 'COMPLEET'

De ambitie van Middelburg bij dit toekomstbeeld:

Middelburg groeit samen met Vlissingen en Veere naar 140.000+ inwoners. Dat betekent hoogbouw, inbreiden en uitbreiden. Onder andere door woningen aan de randen van de groene lobben.

We compenseren groen in een ‘groene bovenstad’: groene wandelpaden tussen gebouwen met groene daken en wanden. De binnenstad is autoluw (alleen bewoners mogen daar parkeren). Monumentale waarde gaat boven verduurzaming.

De zogenaamde 'geledingszone', dat is het gebied tussen Middelburg en Vlissingen, wordt een groot stadspark.

De economie floreert en we hebben veel energie nodig. Aan de Sloeweg verschijnt een energie-bedrijventerrein. Productiebossen in het buitengebied voorzien materiaal voor circulair bouwen.

Het stadsgewest beschikt over een compleet onderwijsaanbod met ondermeer een universiteit en er is veel bedrijvigheid van grote innovatieve bedrijven in combinatie met onderzoek en onderwijs. We omarmen artificiële intelligentie, het 7Gnetwerk en vervangen menskracht waar mogelijk door computers. Er zijn meer hotels en we hebben optimale voorzieningen, ook op het gebied van cultuur.

Het kanaal is een economische drager en er zijn watertaxi’s tot in het centrum en over andere waterlopen. Een 'peoplemover' verbindt de steden en grotere dorpen. 

Verbeelding van belangrijke kenmerken:

Hoe zou dat er dan uit kunnen zien op de kaart?

Kijk vooral ook naar de legenda met verklaringen.

Alle elementen in een oogopslag:

Presentatie Toekomstbeeld Compleet (1).pdf