Toekomstbeeld 'GROEN'

Ecologische waarden staan boven economische waarden. Daaraan toetsen we alle toekomstige ontwikkelingen. De biodiversiteit neemt enorm toe. Inwoners hebben overal natuur in hun nabijheid.

Beschrijving toekomstbeeld GROEN

De ambitie van Middelburg bij dit toekomstbeeld:

Hoogwaardig wonen: het centrum staat in het teken van mooi wonen: monumenten en groen. De binnenstad is autovrij. 

Grijs transformeren we naar groen, bijvoorbeeld alle voormalige parkeerpleinen. Middelburg staat bekend als de nummer 1 ‘groene (winkel)stad’ waar het zelfs op tropische dagen koel is. 

We zijn de groenste gemeente van Nederland. De gemeente zet maximaal in op circulariteit en verduurzaming. De daken zijn groen en er is ruimte voor water.

Sterke landschapsstructuur: de landschapsstructuur op Walcheren is versterkt en er is heel veel bos aangeplant. Middelburgers scoren binnen de top 5 van Nederland met de laagste ecologische voetafdruk. 

Going local betekent: dagelijkse markt voor verse lokale producten die het buitengebied levert, iedere wijk en dorp heeft een hub voor pakketjes, parkeren, ontmoeten. Nieuwe internetmogelijkheden faciliteren de deeleconomie.

In de stad transformeren we grote gebouwen naar wonen en in het buitengebied (collectieve) woonmogelijkheden op landgoederen. Vrijkomende grondstoffen van bijvoorbeeld sloop worden gebruikt voor nieuwbouw.

De biodiversiteit neemt enorm toe zowel in de stad als daarbuiten; omheiningen en schuttingen worden vervangen door heggen. Meerdere, kleine landbouwbedrijven werken uitsluitend natuurinclusief en produceren vooral voor de lokale markt. Er is geen bedrijvigheid van hogere milieucategorie.

Verbeelding van belangrijke kenmerken:

Hoe zou dat er dan uit kunnen zien op de kaart?

Kijk vooral ook naar de legenda met verklaringen.

Alle elementen van toekomstbeeld 'GROEN' in een oogopslag:

Presentatie Toekomstbeeld 'Groen' (1).pdf