3

Ontwerp Omgevingsvisie

t/m 20 december 2023 om 10:10

De ontwerp Omgevingsvisie is begin september in het College van B en W behandeld en vrijgegeven voor ter inzage legging. Het document is inmiddels mooi vormgegeven en ook de gemeenteraad krijgt deze versie onder ogen.

Vanaf donderdag 14 september tot woensdag 25 oktober 2023 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie Middelburg 2050 ter inzage (digitaal op ruimtelijkeplannen.nl en de papieren versie op het Stadskantoor).

Ook nu kunt u weer reageren; in dit geval heet uw reactie een ‘zienswijze’. Richt uw schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Kunt u niets met digitale bijlagen? Maak dan een afspraak om het plan op het stadskantoor in te zien, telefoon (0118) 675 210.

De gemeente maakt van alle binnengekomen zienswijzen ook weer een (geanonimiseerde) antwoordnota. Na deze ‘ontwerpfase’ komt de definitieve Omgevingsvisie in beeld. We verwachten dat de gemeenteraad die in het eerste kwartaal van 2024 zal vaststellen.

De Omgevingsvisie is online raadpleegbaar:

Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie 17 oktober

Wilt u een toelichting op de Omgevingsvisie? Kom dan naar de Raadzaal van het stadskantoor van Middelburg (achteringang) op: dinsdag 17 oktober. U bent welkom vanaf 18.45 uur. Om 19.00 uur is de opening door wethouder Rutger Schonis en krijgt u een algemene toelichting. Daarna kunt u tot 21.00 uur rondlopen bij de informatiepunten voor uitleg over de plannen voor uw wijk of dorp. We hebben hiervoor Middelburg opgedeeld in vijf gebieden: Arnemuiden, Sint Laurens, Nieuwland, Middelburg boven het kanaal en Middelburg onder het kanaal. U hoeft zich niet op te geven voor deze bijeenkomst. De Omgevingsvisie is nu bijna definitief, maar u kunt nog wel een zienswijze indienen. Dit moet schriftelijk, voor 25 oktober. We helpen u daar graag mee als u komt op dinsdag 17 oktober.