6

Besluitvorming gemeenteraad

vanaf 1 februari 2024

In februari / maart zal de gemeenteraad een besluit nemen over de nieuwe woningbouwlocaties tot 2040. Het raadsvoorstel zal eerst worden behandeld in de raadscommissie ruimte en aansluitend op de agenda komen van de gemeenteraadsvergadering. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Zodra de exacte planning bekend is, vindt u beide data hier.