4

Adviesrapport met kansenkaart maken

t/m 7 november 2023

De deelnemers zijn in twee bijeenkomsten samen op zoek gegaan naar nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente Middelburg voor de periode tot 2040. De uitkomst is een kaart van Middelburg met kansrijke locaties. Op 8 november wordt het rapport met de kansenkaart aangeboden aan het college van B&W. Tot die tijd is de kansenkaart vertrouwelijk. 

Het advies van de inwonersraad is een belangrijk advies en weegt zwaar mee in de besluitvorming van het gemeentebestuur. Het gaat in dit beraad alleen om de plekken waar gebouwd kan worden. Welke soort woningen en hoeveel woningen er op een bepaalde plek komen, komt later aan de orde.