Proces fasen

Het proces bestaat uit 5 fasen. Hieronder een korte beschrijving van elke fase. 

Fase 1 Uitnodiging (juli 2023)

Begin juli krijgen 7.000 huishoudens in de gemeente Middelburg een brief met de uitnodiging om zich aan te melden voor het inwonerberaad. Deze 7.000 adressen zijn ad random gekozen. Alleen huishoudens die een brief ontvangen hebben, kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 24 juli 2023. 

Fase 2 Loting (juli 2023)

Uit de aanmeldingen wordt door participatieadviesbureau EMMA in een tweede loting het gewenste aantal van vijftig deelnemers geloot. Zij vormen samen met de deelnemers van de wijkteams het ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’. 

Fase 3 Bijeenkomsten (september en oktober 2023)

Het ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’ komt twee keer samen op:

  • Zaterdag 16 september 2023
  • Zaterdag 7 oktober 2023

Fase 4 Advies (oktober 2023)

De deelnemers gaan tijdens twee bijeenkomsten op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente Middelburg voor de periode tot 2040. Met elkaar komen ze tot een kaart waarop kansrijke woningbouwlocaties zijn ingetekend. De kansenkaart is een belangrijk advies en weegt zwaar mee in de besluitvorming van het gemeentebestuur. 

5 Besluitvorming gemeentebestuur (januari 2024)

Dit advies wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zullen dit advies gebruiken bij hun voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit uiteindelijk waar er gebouwd kan worden en waar niet.