Inwonerberaad Woningbouw Middelburg

De gemeente Middelburg wil advies van haar inwoners over geschikte nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente. Niet alleen in de stad Middelburg, maar ook in de verschillende dorpen. Door middel van een ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’ kan een gelote groep inwoners meepraten.

Waarom deze vraag over woningbouwlocaties?
De komende jaren zal het aantal inwoners binnen de gemeente Middelburg verder stijgen. Om alle bestaande en nieuwe inwoners van Middelburg een plek om te wonen te kunnen geven, moeten er de komende jaren veel woningen worden gebouwd. Het is voor de gemeente de vraag waar deze woningen kunnen komen. We weten dat inwoners samen tot slimme en haalbare adviezen kunnen komen. Daarom organiseren we dit beraad.

Waar zou de gemeente kunnen bouwen?
In het ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’ zitten straks vijftig ingelote inwoners vanuit de hele gemeente en vertegenwoordigers van de wijkteams. Samen vormen zij een afspiegeling van de samenleving. De deelnemers gaan tijdens twee bijeenkomsten op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties binnen de gemeente Middelburg voor de periode tot 2040.

Met elkaar komen ze tot een kaart waarop kansrijke woningbouwlocaties zijn ingetekend. De kansenkaart is een belangrijk advies en weegt zwaar mee in de besluitvorming van het gemeentebestuur. Het gaat in dit beraad alleen om de plekken waar gebouwd kan worden. Welke soort woningen en hoeveel woningen er op een bepaalde plek komen, komt later aan de orde.

Het ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’ komt twee keer samen, op zaterdag 16 september en op zaterdag 7 oktober. De bijeenkomsten vinden plaats in de burgerzaal van het stadhuis aan de Markt. Na deze bijeenkomsten ligt er een kaart met een advies vanuit de groep.

Zie ook de flyer over het inwonerberaad.

Voor vragen kunt u contact opnemen via 0118 - 675000 of .