3

Bijeenkomsten

t/m 8 oktober 2023

Het ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’ komt twee keer samen op:

  • Zaterdag 16 september 2023 van 13.00 tot 17.30 uur
  • Zaterdag 7 oktober 2023 van 13.00 tot 17.30 uur

Let op: de inloop en registratie is vanaf 12.15 uur. We beginnen stipt om 13:00 uur.
De bijeenkomsten vinden plaats in de burgerzaal van het stadhuis aan de Markt.