2

Loting

t/m 31 augustus 2023

Uit de aanmeldingen wordt door participatieadviesbureau EMMA in een tweede loting het gewenste aantal van vijftig deelnemers geloot. Zij vormen samen met de deelnemers van de wijkteams het ‘Inwonerberaad Woningbouw Middelburg’. Het kan dus zijn dat mensen die zich aangemeld hebben, niet mee kunnen doen.