5

Reactie op het advies van de inwonerraad

t/m 20 december 2023 om 11:10

Overhandiging rapport

Op 8 november overhandigde een drietal deelnemers namens de inwonerraad het adviesrapport aan het college van B&W. Dit was een feestelijk moment. In twee bijeenkomsten slaagden de 61 deelnemers erin om tot een kansenkaart voor nieuwe woningbouwlocaties te komen. De inwoners werden hierbij geholpen door een externe expert op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen. Het rapport kunt u hieronder downloaden:

Rapport Inwonerberaad Woningbouw Middelburg_november 2023_web_spread.pdf

Het advies

Nu het college het adviesrapport van de inwonerraad in handen heeft, volgt er een ambtelijk advies aan het college op de locaties die zijn aangedragen door de inwonerraad. De kansenkaart wordt daarna samen met het advies van het college van B&W ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de gemeenteraad in februari een besluit nemen over nieuwe woningbouwlocaties. Pas op dat moment zal dus duidelijk worden wat nieuwe locaties kunnen zijn. Het advies vanuit de inwonerraad is een zwaarwegend advies. Het college van B&W en de gemeenteraad kunnen afwijken van de kansenkaart, maar moeten dan wel goed uitleggen waarom zij dat doen.