5

Uitwerking scenario's uitvoeringsprogramma fiets- en parkeerbeleid

t/m 5 november 2024

In de periode juni - oktober 2024 worden verschillende scenario's voor het uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Tijdens het uitwerken van het nieuwe beleid worden tussentijds verschillende belanghebbenden om input gevraagd. Ook worden hiermee parkeeralternatieven -en oplossingsrichtingen getoetst. (juni-oktober 2024)