Nieuw parkeerbeleid voor fiets en auto

Gemeente Middelburg wil een plaats zijn waar je prettig kan wonen, werken en recreëren. De komende jaren neemt het aantal inwoners toe. In verband met de te verwachten groei van het aantal inwoners is het noodzakelijk om het fiets en autoparkeerbeleid anders te organiseren. We gaan voor een autoluwe binnenstad met meer ruimte voor ontmoeting, bewegen en groen.  Het uitvoeringsprogramma parkeerbeleid voor fietsen en auto’s is, als onderdeel van de omgevingsvisie 2050, een belangrijk instrument dat we kunnen inzetten om de stad leefbaar en bereikbaar te houden.

Graag willen we bij inwoners en andere belanghebbenden toetsen of we alle zorgen en wensen die leven in beeld hebben. De afgelopen maanden hebben we al veel opgehaald. Bijvoorbeeld tijdens overleggen, commissies en via mails die we ontvangen hebben.

We hebben deze onderwerpen op een rijtje gezet en horen graag of we alle zorgen en wensen nu in beeld hebben. Tussen 5 maart en 21 maart 2024 staat daarom een vragenlijst online op www.middelburgontmoet.nl/parkeerbeleid.