6

Uitvoering

vanaf 1 januari 2025

In mei 2025 wordt verwacht het definitieve eindrapport uitvoeringsprogramma fiets- en auto parkeerbeleid te laten vaststellen door het College van B&W. Daarna kan met de uitvoeringsparagraaf van het geactualiseerde fiets- en autoparkeerbeleid gestart worden.