2

Kaders stellen met de raad

t/m 2 april 2024

Om het parkeerbeleid goed te actualisering en op de omgevingsvisie 2050 af te stemmen, is een sessie is gepland voor commissieleden om een start te maken met kaders stellen, waarbinnen de diverse parkeer onderwerpen uitgewerkt moeten worden.

Deze verdiepende werksessie met de raad staat gepland op 26 maart 2024. Hieruit worden de kaders geformuleerd die op 23 mei 2024 worden vastgesteld in een nota kaderstelling.