6

Zienswijze indienen

vanaf 6 november 2024

Na de bijeenkomst op 5 november is het concept beleidsplan fiets- en parkeerbeleid vanaf 6 november te lezen.

Vanaf dat moment kunnen inwoners en ondernemers binnen zes weken schriftelijk reageren op de inhoud van het beleid door een zienswijze in te dienen per mail naar tot uiterlijk 20 december 2024. 

In het voorjaar 2025 wordt het beleidsplan fiets-en parkeerbeleid ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De laatste inspraakmogelijkheid staat gepland in februari/maart 2025.