Vergaderingen


2 mei 2024

 • Vernielingen bij het station worden besproken
 • Gebiedsontsluiting WVM. Er komen nog 4 vervolgbijeenkomsten, namelijk op 27 en 30 mei, zowel 's middags als 's avonds.
 • Klara laat aandachtsbordjes maken voor het losloopgebied voor honden bij de kinderboederderij
 • Inloopspreekuur bij Bie de buren op 24 mei om 10.30 uur

4 april 2024

 • Ad interim burgemeester Marcel Fränzel stelt zich voor
 • Stimuleringsbijdrage van € 250,00 voor het Julianbad
 • Bijdrage van € 150,00 voor een nieuw afdekzeil voor een trampoline
 • Een bedrag van € 750,00 is betaald voor de reproducties van 3 schilderijen
 • Informatie avond over het verkeer was zeer druk bezocht. Er komt een extra inloopmogelijkheid op 17 april
 • Volgend bestuursoverleg op 2 mei 2024

7 maart 2024

 • Wijkagent geeft aan dat er geen inbraken meer zijn geweest. Stationsgebouw is van een projectontwikkelaar. Een aantal gesprekken zijn er gewenst met wat jongeren
 • Er komt een cursus "Digihandig"
 • De groengroep krijgt € 350,00 om het dorp weer op te fleuren met bloembakken aan de lantaarnpalen
 • Informatie avond over de verkeersplannen 14 maart

1 februari 2024

 • De Oranjevereniging Arnemuiden bestaat dit jaar 40 jaar, mede vanwege dit heugelijke feit, heeft de BGA een bedrag van 500 euro toegekend uit het bewonersbudget om de aanstaande koningsdag nog mooier te kunnen vieren
 • Aan RMU events heeft de BGA een bedrag van 500 euro (uit het bewonersbudget) toegekend voor de expositie Arnemuiden in oude foto's 2024
 • Een aanvraag, voor een bijdrage uit het bewonersbudget, voor de vervanging van een bloembak en de vulling van de overige bloembakken in de Dorpsstraat te Kleverskerke is door de BGA gehonoreerd met een voorlopig bedrag van 250 euro in afwachting van de nadere specificatie voor het volledig aangevraagde bedrag.

11 januari 2024

 • De verkeerssituatie in de Rademacherstraat is besproken. We gaan een snelheidsmeting d en eventueel andere apparatuur
 • Oudejaarsfeest is prima verlopen. Voor herhaling vatbaar
 • Komende vergadering hopen we de nieuwe plannen wat betreft de ontsluiting WVM in te zien. Waarschijnlijk is de uitspraak van de Hoge Raad v.w.b. de bezwaren tegen het WVM ook bekend

7 december 2023

 • Uitspraak van de Raad van State laat nog even op zich wachten
 • De Boa's hebben op dit moment meldingen van vuurwerkoverlast
 • Bewonersavond goed bezocht, wel een aantal verbeterpunten
 • In maart gaan we een wijkschouw organiseren
 • Kleverskerke heeft accoord gekregen voor een budget van € 600,00 t.b.v. informatieborden
 • Volgend jaar groot feest in Arnemuiden, 450 jaar stadsrechten
 • De volgende bestuursvergadering zal 11 januari zijn

2 november 2023

 • Twee Boa's stellen zich voor. De jeugd wil liefst een eigen "chillplek" bijvoorbeeld bij de haven. Eén van de BOA's zal ook op de bewonersavond aanwezig zijn.
 • VV Arnemuiden krijgt een bijdrage van € 1000 voor een voetvolleytafel.
 • De Sinterklaasoptocht zal gesponsord worden met € 500.
 • Wij gaan proberen een hekje te realiseren in de Rademacherstraat
 • Dinsdag 21 november is de bewonersavond. Het zal een informele avond worden waarbij diverse Gemeenteambtenaren aanwezig zullen zijn. De MVA zal de avond muzikaal omlijsten. Stichting Clean zal ook aanwezig zijn

5 oktober 2023

 • We hebben een nieuw bestuurslid, Ronald Theunissen. 
 • Eind van het jaar verwacht de Gemeente Middelburg een uitspraak over de bezwaren tegen het Waterpark Veerse Meer.
 • Op 17 oktober is er een informatiebijeenkomst Omgevingsvisie in de raadzaal. Deze is openbaar.
 • Ons plan is om een benefietavond te organiseren met de MVA in combinatie met een wijkbijeenkomst. En een wijkschouw met de wijkmanager. Zodra er meer bekend is, zullen wij dat delen.
 • Komend jaar is het feest in Arnemuiden. Namelijk 450 jaar stadsrechten Arnemuiden.

7 september 2023

 • Koos Louwerse is aangesteld als onafhankelijk procesverantwoordelijke voor het verkeersplan Arnemuiden en omstreken. Jos Kouwer is de inhoudelijke projectleider en Rob Vermeer de verkeersspecialist. Koos zal in de toekomst alle partijen bij elkaar brengen en de communicatie maximaal te verbeteren. Hij heeft de huidige status uitgelegd en duidelijk gesteld dat er nog geen enkel besluit is genomen. Er lopen nog 5 zaken bij de Hoge Raad. De openbare hoorzitting is op 20 september 2023. Na 6 weken verwachten wij een uitspraak. Zie ook de laatste nieuwsbrief van het Waterpark Veerse Meer
 • Wederom vernielingen bij het station
 • Het kruispunt bij de Blikken heeft nog steeds onze aandacht
 • Toegekende subsidie € 750 voor de MVA

6 juli 2023

 • Nog steeds vernielingen op het station
 • Is er behoefte aan een digitale cursus
 • De "gevaarlijke" kruising Korenbloemlaan en van Cittersweg is onder de aandacht van de verkeerscommissie van de Gemeente Middelburg. Binnenkort overleg om de kruising te verbeteren
 • Trampoline is vervangen
 • Nieuwe website bewonersgroep is gelanceerd
 • Eind van het jaar willen we weer een bewonersavond organiseren, wie heeft er belangrijke agendapunten?
 • Volgende vergadering 6 september 2023 

1 juni 2023

 • Gezocht, vrijwilligers voor het komende oudejaarsevenement
 • Helaas niets nieuws te melden over de ontsluiting WVM en verkeerssituatie Arnemuiden
 • Volgend overleg op 6 juli 2023
 • Toegekende subsidie € 375 voor de werkgroep CLEAN Arnemuiden

2 mei 2023

 • De BOA-coördinator en een BOA stellen zich voor en leggen hun werkzaamheden en bevoegdheden uit aan de BGA.
 • Ineke Bliek geeft uitleg over de aanstaande dodenherdenking.
 • Enkele bewoners hebben klachten over het vrachtverkeer en hondenpoep. Deze klachten kunnen ten alle tijden worden gemaild bij de Gemeente Middelburg, middels een MOR-melding.
 • De huidige status van de ontsluiting waterpark Veerse Meer en de verbetering van de Schuttershof is wederom besproken naar aanleiding van het krantenartikel. Over beide onderwerpen is nog niets besloten.
 • Verleende budget aanvragen:
 • € 750 voor een AED in het Zwembad
 • € 500 voor het veiligstellen van de stuurhut van de ARM 46 (Deze vissersboot zal worden gesloopt)
 • € 37,50 voor viooltjes voor de grote plantenbak voor het museum

6 april 2023

 • De wijkagent geeft alle eer aan de organisatie (lees enkele ouders) van het feest op oudejaarsavond. 
 • Er zijn nog geen nieuwe meldingen over de verkeersplannen in Arnemuiden en Waterpark Veerse Meer
 • Jozias is onze contactpersoon voor de organisatie 450 jaar Arnemuiden
 • Toegekende bijdragen:
 • Er is € 500,00 gereserveerd voor de bovenbouw van de ARM 46  (zie https://www.facebook.com/bewonersgroeparnemuiden )
 • Er is een budget gereserveerd voor een AED bij het zwembad
 • Er is een budget gereserveerd voor een activiteit "Deelcafé Bie de Buren"

2 maart 2023

 • We kijken naar de mogelijkheid om de bewonersavond te combineren met een informatieavond over het verkeer en waterpark Veerse Meer.
 • Werkzaamheden Singel tot en met 16 juni 2023
 • Wethouder Smit geeft uitleg over de procedure om de ontsluiting te verbeteren op het Schuttershof. Er wordt onderzoek gedaan. Het rapport zal over ongeveer 2 maanden gereed zijn. Benadrukt wordt, dat dit onderzoek geheel los staat van de basisvarianten voor het Waterpark Veerse Meer.
 • Mijn Buurtje.nl is op zoek naar buurtverbinders. Waarschijnlijk zal de BGA de website omzetten naar een interactieve website. De buurtverbinders kunnen hier ook een grote rol in krijgen.

2 februari 2023

 • Jos Kouwer heeft de BGA bijgepraat over de plannen om de verkeerssituatie te verbeteren op de Schuttershof. Hij heeft benadrukt dat het op dit moment in een onderzoeksfase bevindt. Het staat ook los van de verkeerssituatie die zou kunnen ontstaan in de toekomst voor wat betreft het Waterpark Veerse Meer.
 • Het informatiebord bij de Jumbo zal worden vernieuwd
 • Bewonersavond zal waarschijnlijk gecombineerd worden met de Gemeente en de verkeersplannen
 • We hebben de wens uitgesproken om wisselend de Boa en de wijkagent uit te nodigen voor het bestuursoverleg.
 • De groengroep uit Kleverskerke krijgt een bijdrage van € 250,00 om de Dorpsstraat te voorzien van nieuwe plantjes voor de bloembakken

5 januari 2023

 • We zoeken een schilder die eventueel 3 schilderijen kan opknappen
 • Er komt een nieuw magneetbord bij de Jumbo
 • Oud en Nieuw feest is heel goed verlopen, voor herhaling vatbaar
 • Er kan weer een aanvraag gedaan worden voor mantelzorgwaardering
 • Willem de Rijke sluit zich aan bij het bestuur
 • De bewonersavond willen we gaan combineren met een informatie-avond over het verkeer of over Waterpark Veerse Meer
 • Volgende bestuursvergadering op 2 februari 2023
 • Bewonersbijdragen
 • Er is € 1000,00 gereserveerd voor het restaureren van 3 schilderijen
 • Speeltuin "TOP" krijgt een bijdrage van € 500,00 voor het opknappen van de speeltuin
 • Dorpshuis de Arne krijgt een bijdrage van € 200,00 voor podium verlichting