Vergaderingen


6 juli 2023

 • Nog steeds vernielingen op het station
 • Is er behoefte aan een digitale cursus
 • De "gevaarlijke" kruising Korenbloemlaan en van Cittersweg is onder de aandacht van de verkeerscommissie van de Gemeente Middelburg. Binnenkort overleg om de kruising te verbeteren
 • Trampoline is vervangen
 • Nieuwe website bewonersgroep is gelanceerd
 • Eind van het jaar willen we weer een bewonersavond organiseren, wie heeft er belangrijke agendapunten?
 • Volgende vergadering 6 september 2023 

1 juni 2023

 • Gezocht, vrijwilligers voor het komende oudejaarsevenement
 • Helaas niets nieuws te melden over de ontsluiting WVM en verkeerssituatie Arnemuiden
 • Volgend overleg op 6 juli 2023
 • Toegekende subsidie € 375 voor de werkgroep CLEAN Arnemuiden

2 mei 2023

 • De BOA-coördinator en een BOA stellen zich voor en leggen hun werkzaamheden en bevoegdheden uit aan de BGA.
 • Ineke Bliek geeft uitleg over de aanstaande dodenherdenking.
 • Enkele bewoners hebben klachten over het vrachtverkeer en hondenpoep. Deze klachten kunnen ten alle tijden worden gemaild bij de Gemeente Middelburg, middels een MOR-melding.
 • De huidige status van de ontsluiting waterpark Veerse Meer en de verbetering van de Schuttershof is wederom besproken naar aanleiding van het krantenartikel. Over beide onderwerpen is nog niets besloten.
 • Verleende budget aanvragen:
 • € 750 voor een AED in het Zwembad
 • € 500 voor het veiligstellen van de stuurhut van de ARM 46 (Deze vissersboot zal worden gesloopt)
 • € 37,50 voor viooltjes voor de grote plantenbak voor het museum

6 april 2023

 • De wijkagent geeft alle eer aan de organisatie (lees enkele ouders) van het feest op oudejaarsavond. 
 • Er zijn nog geen nieuwe meldingen over de verkeersplannen in Arnemuiden en Waterpark Veerse Meer
 • Jozias is onze contactpersoon voor de organisatie 450 jaar Arnemuiden
 • Toegekende bijdragen:
 • Er is € 500,00 gereserveerd voor de bovenbouw van de ARM 46  (zie https://www.facebook.com/bewonersgroeparnemuiden )
 • Er is een budget gereserveerd voor een AED bij het zwembad
 • Er is een budget gereserveerd voor een activiteit "Deelcafé Bie de Buren"

2 maart 2023

 • We kijken naar de mogelijkheid om de bewonersavond te combineren met een informatieavond over het verkeer en waterpark Veerse Meer.
 • Werkzaamheden Singel tot en met 16 juni 2023
 • Wethouder Smit geeft uitleg over de procedure om de ontsluiting te verbeteren op het Schuttershof. Er wordt onderzoek gedaan. Het rapport zal over ongeveer 2 maanden gereed zijn. Benadrukt wordt, dat dit onderzoek geheel los staat van de basisvarianten voor het Waterpark Veerse Meer.
 • Mijn Buurtje.nl is op zoek naar buurtverbinders. Waarschijnlijk zal de BGA de website omzetten naar een interactieve website. De buurtverbinders kunnen hier ook een grote rol in krijgen.

2 februari 2023

 • Jos Kouwer heeft de BGA bijgepraat over de plannen om de verkeerssituatie te verbeteren op de Schuttershof. Hij heeft benadrukt dat het op dit moment in een onderzoeksfase bevindt. Het staat ook los van de verkeerssituatie die zou kunnen ontstaan in de toekomst voor wat betreft het Waterpark Veerse Meer.
 • Het informatiebord bij de Jumbo zal worden vernieuwd
 • Bewonersavond zal waarschijnlijk gecombineerd worden met de Gemeente en de verkeersplannen
 • We hebben de wens uitgesproken om wisselend de Boa en de wijkagent uit te nodigen voor het bestuursoverleg.
 • De groengroep uit Kleverskerke krijgt een bijdrage van € 250,00 om de Dorpsstraat te voorzien van nieuwe plantjes voor de bloembakken

5 januari 2023

 • We zoeken een schilder die eventueel 3 schilderijen kan opknappen
 • Er komt een nieuw magneetbord bij de Jumbo
 • Oud en Nieuw feest is heel goed verlopen, voor herhaling vatbaar
 • Er kan weer een aanvraag gedaan worden voor mantelzorgwaardering
 • Willem de Rijke sluit zich aan bij het bestuur
 • De bewonersavond willen we gaan combineren met een informatie-avond over het verkeer of over Waterpark Veerse Meer
 • Volgende bestuursvergadering op 2 februari 2023
 • Bewonersbijdragen
 • Er is € 1000,00 gereserveerd voor het restaureren van 3 schilderijen
 • Speeltuin "TOP" krijgt een bijdrage van € 500,00 voor het opknappen van de speeltuin
 • Dorpshuis de Arne krijgt een bijdrage van € 200,00 voor podium verlichting