Gebiedsontsluiting WVM Zuid


Laatste nieuws over de bereikbaarheid WVM

Bij de oplossingsvarianten A2, A3, A4b en A5 is in meer of minder mate sprake van een relatie met de A58. Bij de verkenning van de eerstgenoemde drie oplossingsvarianten was Rijkswaterstaat betrokken. Nu is er een vierde oplossingsvariant aan toegevoegd. Bovendien zijn we inmiddels enkele jaren verder. Daarom zijn op 30 april 2024 hierover een aantal vragen gesteld met het doel duidelijkheid te krijgen over het huidige beleid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten aanzien van halve snelwegaansluitingen (in 2021 gaf Rijkswaterstaat aan dat dit onder voorwaarden kon worden toegestaan), extra snelwegaansluitingen (die waren in 2021 niet mogelijk) en de realisatietermijn van snelwegaansluitingen (daarvoor gold toen een periode van ongeveer 15 jaar). Echter, bij Goes was niet zo lang daarvoor nog wel een extra snelwegaansluiting gerealiseerd binnen een termijn van ongeveer 5 jaar. Klik op de volgende link voor de presentatie van de vervolgbijeenkomst van eind mei. Presentatie eind mei Arnemuiden

Uit de op 24 mei 2024 verkregen antwoorden blijkt dat HALVE snelwegaansluitingen NIET (meer) mogelijk zijn, EXTRA snelwegaansluitingen (nog steeds) NIET mogelijk zijn, en voor de REALISATIE van nieuwe aansluitingen rekening gehouden moet worden met een termijn van ongeveer 20 JAAR.   

Dit betekent dat de oplossingsvariant A2 op dit moment niet meer mogelijk is en dat voor de realisatie van de oplossingsvariant A3 op dit moment rekening gehouden moet worden met een realisatietermijn van ongeveer 20 jaar.

Het staat nu dus ook voor iedereen leesbaar op de website www.veersemeerzuidbereikbaar.nl.

Presentatie digitale informatiesessie

Op dinsdag 14 mei was er een digitale informatiesessie over de oplossingsvarianten gebiedsontsluiting Veerse Meer Zuid. Hieronder de 2 verschillende presentaties:

presentatie-goudappel-verkeerseffecten-oplossingsvarianten.pdf

presentatie-antea-omgevingseffectenanalyse-verkeerssituatie-veerse-meer-zuid.pdf

In het gebied ten zuiden van het Veerse Meer - tussen de Deltaweg in het oosten, het kanaal door Walcheren in het westen en Lewedorp in het zuiden – bestaan diverse verkeersknelpunten:

  • In Arnemuiden op de hoofdontsluiting via Nieuwlandseweg-Schuttershof: hoge verkeersintensiteiten, verkeersonveiligheid, leefkwaliteit staat onder druk.
  • In Lewedorp: situatie op kruispunt Postweg-Nieuwe Kraaijertsedijk.
  • Bij Lewedorp op de route naar het Veerse Meer via de Nieuwe Kraaijertsedijk: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt, woningen dicht langs de weg en lastige aansluiting bij de Noord Kraaijertsedijk.
  • Bij Wolphaartsdijk op de dijk Kwistenburg op de route van Deltaweg naar Veerse Meer: smalle weg waarover veel (recreatie)verkeer (caravans/campers en ook fietsers) rijdt.
  • In Wolphaartsdijk: auto- en fietsverkeer gemengd op een smal wegprofiel door de Lepelstraat.