Home


De Bewonersgroep Arnemuiden (BGA) is een vertegenwoordiging van inwoners van Arnemuiden, Kleverskerke en de Buitengebieden. De BGA vindt het belangrijk dat inwoners invloed kunnen uitoefenen op wat er in hun woonomgeving gebeurt. Zij probeert de leefbaarheid in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren; hierbij wordt gedacht aan o.a. woon-en leefomgeving, werk en inkomen, milieu, onderwijs, gezondheid, maatschappelijke en sociale voorzieningen. De BGA streeft ernaar om haar ledenbestand zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn van de inwoners en respecteert een ieders politieke en religieuze opvattingen of standpunten voor zover deze binnen wettige kaders vallen. De BGA zelf bedrijft geen politiek en neemt geen religieuze standpunten in. De BGA vergadert iedere 1e donderdagavond van de maand samen met de wijkmanager en een vertegenwoordiger van Politie Zeeland.

Aanvraag wijktafelbudget PDF

Aanvraag wijktafelbudget DOC

Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, schroom niet en laat het ons weten! 

E-mailadres:

De huidige bestuursleden zijn: Jack van Bruggen, Henk Schilperoord, Ronald Theunissen, Willem de Rijke, Jozias Joosse, penningmeester, Erik Put, secretaris. Leo Slager is onze contactpersoon voor het wijk netwerk en de 24 uurs zorg.

De wijkwethouder is mr. H.M. Bergmann. De wijkmanager is Klara Venema. Zij is te bereiken via .