Plannen Schuttershof


In 2023 verleende de gemeenteraad van Middelburg krediet voor verbetering van de route door Arnemuiden. Hieronder een overzicht van de maatregelen, met een voorlopige planning (beste inschatting op dit moment) en een eerste schetsontwerp van de herinrichting van Nieuwlandseweg en Schuttershof. Geraamde totale kosten voor deze maatregelen: € 3,5-5 miljoen (prijspeil 2023). In het najaar volgen er dan inloopbijeenkomsten voor de bewoners en bedrijven langs de route, inclusief een deel van de woningen in de zijstraten.