4

Sportakkoord 2021/2

t/m 27 juni 2023 om 16:45

Vanaf 1 november tot en met 1 december 2021 was het mogelijk om aanvragen in te dienen voor het tweede deel van de rijksbijdrage over 2021.

Ook deze aanvragen zijn allemaal door de gemeente en de kerngroep lokaal sportakkoord getoetst op de vooraf vastgestelde criteria. In totaal zijn er voor 2021 weer 10 extra samenwerkingsverbanden financieel ondersteund waarmee het totaal aantal samenwerkingsverbanden voor dit jaar op 20 komt.

Welke projecten dit zijn kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

Mocht er ook weer beeldmateriaal of fotomateriaal beschikbaar komen over deze projecten, dat zullen deze ook hier weer geplaatst worden:

Sport & Switch Zomerkamp:


De volgende initiatieven zijn aangenomen om ondersteund te worden vanuit het Lokaal Sport Akkoord:

Middelburg Futsal League.pdf

De Zeeuwse Leefstijlroute.pdf

De Harde Leerschool Middelburg.pdf

Naschools beweegaanbod Brede School Middelburg-Zuid.pdf

Sport & Switch Zomerkamp voor basisscholieren.pdf

Arnemuiden Gezond door Bewegen!.pdf

Pilot City Game Buitenspelen basisonderwijs.pdf

YES Health Event.pdf

Vitale Vrouwen gaan kopje onder.pdf

Mobiez-pakket icm clinics.pdf