8

Sportakkoord 2024

vanaf 1 december 2023

Voor 2024 hebben we een budget beschikbaar van € 35.460,49 om nieuwe sportieve initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de gestelde doelen in ons Lokaal Sportakkoord.

Tot 1 februari 2024 hebben maar liefst 17 initiatieven zich aangemeld. Deze zijn afzonderlijk beoordeeld door de kerngroep Lokaal Sportakkoord Middelburg. De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van criteria en biedt ruimte voor leuke, nieuwe projecten in onze gemeente. 

Afgelopen week hebben alle initiatiefnemers een reactie gekregen met de beoordeling door de kerngroep. Een overzicht van de toegekende initiatieven wordt zo spoedig mogelijk geplaatst op dit platform.

Toegekende initiatieven Lokaal Sportakkoord 2024:


Mochten er vragen zijn of opmerkingen, bel of mail gerust: of 0118 - 675676 / of 0118-675797.