8

Aanvragen 2024

vanaf 1 december 2023

Voor 2024 hebben we een budget beschikbaar van € 35.460,49 om nieuwe sportieve initiatieven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de gestelde doelen in ons Lokaal Sportakkoord.

Heb jij dus een goed idee om Middelburgers (meer) aan het sporten en bewegen te krijgen? We horen het graag! Vanaf 1 december 2023 tot 1 februari 2024 is het mogelijk om hieronder een bericht te plaatsen en uw initiatief toe te voegen. Alle aanvragen die op tijd worden ingediend zullen worden getoetst aan de vooraf vastgestelde criteria en zullen voor 15 februari 2024 bericht ontvangen. De vastgestelde criteria voor de in te zenden initiatieven zijn:

 • het bevordert sporten en/of bewegen;
 • het bevordert een gezonde leefstijl;
 • het wordt uitgevoerd door minimaal 2 lokale samenwerkingspartners;
 • het is gericht op inwoners van de gemeente Middelburg;
 • het is laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen;
 • het is vernieuwend en toekomstbestendig;
 • het beantwoordt aan behoeften van (potentiële) sporters of bewegers;
 • het omschrijft heldere en haalbare doelstellingen;
 • de beoogde effecten zijn meetbaar;
 • de maximale bijdrage voor het initiatief bedraagt € 10.000,- ;
 • het is niet bestemd voor materialistische bestedingen;

Mochten er vragen zijn of opmerkingen, bel of mail gerust: of 0118 - 675676 / of 0118-675797.