2

Inbreng inwoners en professionals en overige belanghebbenden

t/m 20 januari 2024

Kinderen, en ook jongeren en volwassenen, zijn de dagelijkse gebruikers van onze openbare ruimte. Zij kunnen wensen, ideeën en kansen aangeven over bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Daarbij gaat het ons juist om alle openbare ruimte die inwoners gebruiken. Ook de struiken en bosjes waarin kinderen verstoppertje spelen, de veldjes waar ze een balletje trappen, de stoepen waarop ze steppen, en ook de plekken met sport- en speeltoestellen. Maar ook wandelpaden of ontmoetingsplekken voor jongeren en ouderen.

We verzamelen de input via enquêtes, rondgangen met basisschoolkinderen, betrekken van jongeren via jongerenwerkers van Welzijn Middelburg en een rondgang met senioren. In een latere fase volgt ook een verdiepende workshop waar de gemeente met verschillende gebruikersgroepen in gesprek gaan.

1. Rondgangen basisschoolkinderen

Er zijn wandelingen met basisschoolkinderen van 4 verschillende scholen door Middelburg. Tijdens deze rondgangen lopen de kinderen door de wijk en geven aan wat zij belangrijk vinden op het gebied van bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de buitenruimte. 

De rondgangen met de kinderen van basisscholen De Stroming, Palmenhof, Aventurijn en Het Talent, zijn op 26 september 2023.

De rondgangen met de kinderen van 't Vierschip en de Lonneboot zijn op 18 oktober 2023.

2. Betrekken jongeren

In samenwerking met jongerenwerkers van Welzijn Middelburg organiseert de gemeente voor jongeren uit Middelburg activiteiten. Tijdens deze activiteiten kunnen jongeren zelf aangeven wat zij belangrijk vinden op het gebied van bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de buitenruimte. 

In de weken van 2 t/m 27 oktober gaat Welzijn Middelburg in gesprek met jongeren over hun mogelijkheid tot input over de speelruimte in Middelburg en vragen we hen mee te doen door de enquête in te vullen.

In diezelfde periode ligt er in de 3 jongerencentra (De Branding, De Poort en 2nd Base) een A0 papier met daarop de kaart van Middelburg. D.m.v. stickers worden de jongeren uitgenodigd om aan te geven welke plekken ze bezoeken, welke plekken ze fijn en niet fijn vinden en waarom.

In de Spot hangt er ook een A0 poster op tijdens het #YouChoose evenement #showskilss op donderdag 12 oktober van 19.00-22.00 uur. Ook daar worden jongeren gevraagd om met stickers aan te geven waar ze komen.

3. Input volwassenen

We halen input op bij volwassen in Middelburg. Dit doen we via onze wijkteams en partners in de wijk. Ook van volwassenen horen wij graag wat zij belangrijk vinden op het gebied van bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de buitenruimte. 

4. Enquête: Denk je mee? Jouw input is waardevol!

Vanaf maandag 2 oktober tot en met zondag 19 november 2023 kan iedereen in de gemeente Middelburg een enquête over bewegen, ontmoeten, sporten en spelen invullen. Klik vanaf hier voor de enquête.

5. Verdiepende workshop

Begin 2024 is een workshop met belanghebbenden en professionals op het gebied van bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Tijdens deze workshop gaan belanghebbenden en professionals gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor dilemma’s die we tijdens de onderzoeksfase (enquête, data-analyse, rondgangen)  naar voren zijn gekomen.