Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten

De gemeente Middelburg wil advies van haar inwoners over bewegen, ontmoeten sporten en spelen in de buitenruimte binnen de gemeente. Niet alleen in de stad Middelburg, maar ook in de verschillende dorpen. We verzamelen gegevens via data-analyses, een enquête, rondgangen met belangengroepen en een workshop voor professionals en belanghebbenden.  Op deze manier kunnen inwoners meepraten over bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de buitenruimte.  

Waarom deze vraag over bewegen, ontmoeten sporten en spelen?

Bewegen, ontmoeten, sporten en spelen is heel belangrijk. En veel inwoners van de gemeente Middelburg doen het graag. Dit draagt bij aan sociaalmaatschappelijke doelen zoals het bevorderen van fysieke en mentale gezondheid, het tegengaan van eenzaamheid en de ontwikkeling van kinderen.

Pleinen, parken en speelplekken zijn dé verblijfsplekken waar mensen elkaar treffen, soms al van kinds af aan. Deze sociale knooppunten zijn een belangrijke plek voor de ontwikkeling van de stad, maar ook van de inwoners zelf.

Inwoners van de gemeente Middelburg weten zelf waar behoefte aan is en spelen een belangrijke rol in dit proces. 

Waarom nu?

Het huidige speelruimteplan uit 2000 is voor het laatst in 2006 ge-update en is toe aan een grondige herziening.  De reden voor deze herziening is bestaat uit twee delen. Ten eerste bereiken veel speeltoestellen in de openbare ruimte het einde van hun levensduur, wat lijdt tot stijgende kosten voor onderhoud en vervanging. Ten tweede zijn de behoeften van de inwoners en de demografische samenstelling van de gemeente veranderd, waardoor sommige voorzieningen, niet langer aansluiten bij de wensen van de bewoners.  

Dit maakt het nu het juiste moment om een aanpak te bepalen voor de speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte.