3

Van visie naar besluit gemeenteraad

vanaf 21 januari 2024

Visie formuleren

Op basis van de data-analyse, de input van inwoners, bestaand beleid en maatschappelijk opgaven wordt de visie geformuleerd. Vervolgens worden per thema kanskaarten opgesteld waarin knelpunten en kansen worden opgenomen. 

Uitvoeringsplan

De kanskaarten geven kaders, waarbij een mogelijk eindbeeld geschetst wordt van de toekomstige voorzieningen. Hierbij worden verschillende scenario's uitgewerkt, inclusief de financiële consequenties. Dit noemen we een uitvoeringsplan.

Besluit gemeenteraad

Alle opgehaalde informatie leidt tot een advies, inclusief een strategie voor (speel)voorzieningen met scenario's, prioritering en een financiële doorrekening dat wordt aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Zij zullen dit advies gebruiken bij hun voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit uiteindelijk wat waar aangepast kan worden en waar niet.