1

Meepraten over bewegen, ontmoeten, sporten en spelen

t/m 25 september 2023

De gemeente Middelburg wil advies van haar inwoners over bewegen, ontmoeten sporten en spelen in de buitenruimte binnen de gemeente. Niet alleen in de stad Middelburg, maar ook in de verschillende dorpen. We verzamelen gegevens via data-analyses, een enquête, rondgangen met belangengroepen en een workshop voor professionals en belanghebbenden.  Op deze manier kunnen inwoners meepraten over bewegen, ontmoeten, sporten en spelen in de buitenruimte. 

Klik hier voor meer informatie.