Over Michel

Weet veel van
wat anderen weten en kan goed vertellen wat anderen goed kunnen. Stel vragen en zoek graag verbinding ook wanneer deze verbindingen wellicht niet voor de hand liggen. Daarnaast heb ik een grote voorliefde voor Middelburg waar ik uren over kan praten.
Mijn bijdrage
als wijkwelzijnswerker met specialisatie jongeren is o.a. een verbindende factor zijn om de kloof tussen jongeren en de "grote mensen wereld" te verkleinen zodat iedere Middelburger een positieve bijdrage kan leveren om jongeren te helpen naar zelfstandigheid.
Is geholpen met
mensen die luisteren en interesse tonen in jongeren en hun leef- of belevingswerelden zowel offline als online. Ik ben ook geholpen wanneer u meedenkt over mogelijkheden waarin jongeren kunnen participeren. Denk hierbij aan werkzaamheden, bijeenkomsten, activiteiten, evenementen, workshops, sport, spel, etc.

Betrokken bij

Berichten van Michel