Wie zijn wij


Middelburg Ontmoet is een online community platform voor én door inwoners van de gemeente Middelburg. Inwoners kunnen zelf nieuwsberichten plaatsen. Maar ook meedoen en meedenken met projecten van de gemeente. Ook kunnen inwoners hulp vragen of hulp aanbieden. In de kalender zijn activiteiten in de wijken en dorpen te vinden. Daarnaast staat er op de website een sociale kaart, dit is een overzicht van organisaties die inwoners helpen om zich fit te voelen en mee te doen in de maatschappij.

Middelburg Ontmoet is een samenwerking tussen de gemeente Middelburg, Vizita, team Middelburg Ontmoet, de inwoners, organisaties en verenigingen in de gemeente Middelburg. 

Het team Middelburg Ontmoet bestaat uit betrokken inwoners en professionals, zij beheren MiddelburgOntmoet.nl, zodat alles wat er in de buurt gebeurt op de site te vinden is. Van hulpvraag en hulpaanbod tot nieuwtjes, spullen te koop, winkels, agenda, initiatieven, en nog veel meer. Zij verbinden als vrijwilliger online en 'op straat' mensen met elkaar.

Elke inwoner kan een nieuwsbericht of een oproep plaatsen op Middelburg Ontmoet. Heb je hulp nodig bij het plaatsen of het schrijven hiervan? Neem dan contact met ons op via