Doe Mee


Denk en Doe Mee met projecten in de gemeente Middelburg!

Meld je aan en laat je stem horen!

Welkom op de digitale plek waar inwoners en andere betrokkenen bij de gemeente Middelburg mee kunnen praten, denken en doen. Hoe ontwikkelt jouw stad, dorp of wijk en de omgeving? 

Doe Mee op Middelburg Ontmoet helpt de gemeente om plannen samen met jou te maken. Of te toetsen hoe jij over voorstellen denkt. Je vindt hier informatie over lopende en afgeronde projecten. Meld jezelf aan en blijf op de hoogte!

Per project spreken we van te voren af hoe je mee kunt doen. Zo kunnen we je vragen om ideeën aan te dragen, een enquête in te vullen, je mening te geven of te stemmen. Om actief mee te kunnen doen moet je jezelf eerst aanmelden op het platform.

In de loop van de tijd verschijnen hier steeds meer projecten die in de gemeente Middelburg spelen. We zijn gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie van Middelburg. Welke keuzes maken we zodat Middelburg in 2050 nog steeds mooi en leefbaar is? Als proef verdeelden de inwoners van Klarenbeek-Veerse Poort als eerste wijk in Middelburg hun wijkbudget. Maar ook de verdere uitwerking van het Lokaal Sport Akkoord, het Lokaal Preventie Akkoord, de (her)inrichting van straten en wijken, grote opgaven als de energietransitie en klimaatadaptatie, hebben hier een plek.

Heb je een vraag of een verzoek? Laat het ons weten via: