Over Sociale Cliëntenraad

Weet veel van
De SCW biedt hulp, informatie en advies aan de hele doelgroep. Bijvoorbeeld over re-integratie, schuldhulp, armoede, bijzondere bijstand, kwijtschelding, Orionis, uitkering. Verder: praktische hulp bij het aanvragen van een minimaregeling of uitkering, formulieren helpen invullen, brieven etc.
Mijn bijdrage
Elke woensdag (inloop)spreekuur in ons kantoor in Vlissingen van 13.00 - 15.00 uur (uitloop tot 16.00 uur). Elke dinsdag (inloop)spreekuur in het Infoplaza van de ZB in Middelburg van 12.00 - 14.00 uur (uitloop tot 15.00 uur). De SCW is verder via e-mail en telefoon bereikbaar. Tel:
Is geholpen met
Er is nog plek voor nieuwe leden.

Betrokken bij

Berichten van Sociale Cliëntenraad