Over Henk

Weet veel van
Ik vind het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. In mijn werk gaat het vooral om het zelfredzamer maken van mensen op digitaal gebied, d.m.v. cursussen en workshops. In mijn vrijwilligerswerk zet ik me in voor acceptatie en emancipatie van oudere LHBTIQA+-ers.

Betrokken bij

Berichten van Henk