1

Wat is het Lokaal Preventie Akkoord Middelburg?

t/m 27 juni 2023 om 09:44

Middelburg wil ervoor zorgen dat alle inwoners van gemeente Middelburg gezond en gelukkig leven. Samen met u als inwoner, ondernemer, lid van een vereniging, actief in welzijn, zorg en onderwijs en met andere partners willen we hieraan werken. Om onze ambities kracht bij te zetten, gaan we deze vertalen in een Lokaal Preventieakkoord. In dit akkoord maken we afspraken over wat we willen bereiken met elkaar.

We onderscheiden 5 thema's:

  1. (Niet) roken
  2. Gezond Gewicht
  3. Verminderen van problematisch alcoholgebruik
  4. Mentale Gezondheid
  5. Gezonde Leefomgeving

Welke acties vind jij belangrijk? Op welke thema's heb jij een geweldig idee?

Breng dat in op onze bijeenkomst op 25 maart.  Aanmelden kan via en geef uw voorkeursthema hierbij aan.

(Update: Donderdag 25 maart hebben we ideeën, input en mogelijke samenwerkingsverbanden opgehaald in een online bijeenkomst waar we met 60 deelnemers aanwezig waren. De terugkoppeling van deze bijeenkomst staat in de bijlage.)

SAMEN MAKEN WE GEZOND GEWOON

Gedeeld op platform 11-05-2021: Het Lokaal Preventie Akkoord in de gemeente Middelburg is nieuw en heeft dus eerst een positief advies nodig vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG). Mede door de ingediende initiatieven hebben we een goed Lokaal Preventie Akkoord kunnen indienen. Hier verwachten we een positief advies van.

Uiterlijk 7 juni 2021 hopen we in het bezit te zijn van een positief advies voor de gemeente Middelburg zal zijn. Er bestaat een mits... Indien er een negatief advies wordt gegeven kan dit nadelig zijn voor de snelheid van dit akkoord.

Update: De gemeente Middelburg heeft een positief advies gekregen op het ingediende Lokaal Preventie Akkoord! Alle initiatiefnemers hebben inmiddels bericht hierover gehad. Het definitieve Lokaal Preventie Akkoord staat in de bijlage als document.

We mogen de initiatieven indienen als aanvraag voor stimuleringsbudget voor het jaar 2021. Uiterlijk 13 weken daarna (begin september 2021) is bekend welk uitvoeringsbudget de gemeente Middelburg toegekend krijgt en dus ook de ruimte om ingediende initiatieven te honoreren.

De aanloopfase 2021 in deze is erg ruim en heeft te maken met het indienen van het Lokaal Preventie Akkoord als plan zijnde met initiatieven die onze gemeente rijk zijn. Deze voorbereiding is niet het geval voor de komende twee jaren (2022 en 2023).

Kortom...hou de contacten warm de komende tijd en na de zomerperiode hoort u van ons welke initiatieven kunnen starten met de uitvoeringsfase!

Uitnodiging Samen gezonder.pdf

Informatie uit themasessies 2.0_online.pdf

Samen naar een Gezonder Middelburg (definitief).pdf