Samen voor een Gezonder Middelburg!

Samen willen we een gezond(er) Middelburg met gezonde(re) Middelburgers bereiken. We noemen dit traject het Lokaal Preventieakkoord Middelburg.

Het lokale preventieakkoord zoekt uw ideeën en input om samen kansen te pakken binnen de thema's (minder) Roken, (terugdringen van problematisch) Alcoholgebruik, Gezond Gewicht, Mentale Gezondheid en Fysieke Leefomgeving.

In dit traject leggen we zoveel mogelijk verbindingen. Niet alleen tussen de verschillende initiatiefnemers, maar ook met de aanpak van bijvoorbeeld armoede en achterstanden. We kunnen acteren op problemen die op-poppen en bij kansen die voorbijkomen! We combineren acties uit het Gezondheidsbeleid en verbinden met andere lokale coalities zoals het Sportakkoord, JOGG en Kansrijke Start.

Voor 2021, 2022 of 2023 kunt u ideeën, input en kansen (liefst in samenwerkingsverband) aandragen voor een eenmalig stimuleringsbudget!

Denk en doe met ons mee voor gezonde Middelburgers!