2

Resultaten analyseren enquête

vanaf 9 juli 2024

De enquête stond tot met maandag 8 juli open en is door 493 personen ingevuld. De resultaten worden nu geanalyseerd en zijn daarna te vinden op deze pagina. 

De wensen en belangen die via de enquête zijn aangegeven, nemen we mee in het concept beleidsplan. Dit concept is naar verwachting half september gereed.