Sorteren op:
Het Repair Café wil laten zien dat het repareren van je spullen leuk en vaak heel makkelijk is. Onze vrijwilligers repareren, samen met d...
Samen zetten we ons in voor een schone wijk en creëren we een prettige leefomgeving. Wij zijn twee jaar geleden begonnen met de groep en ...
Midden in de Stromenwijk staat het (t)huis van Stichting Wonen met Zorg en Ondersteuning. Aan de Trompstraat wonen tien bewoners. Tien jo...
Verbinden, belangenbehartiging en deskundigheidsbevordering. LHBT Netwerk Zeeland zet zich in voor de versteviging van de samenwerking tu...
Erfgoed zit in ons hart en we zetten ons er iedere dag weer voor in. Als aanspreekpunt en kenniscentrum voor het Zeeuwse erfgoed informer...
Activiteiten wijkcentrum in Winkelcentrum Dauwendaele
Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aang...
Roze 50+ Zeeland wil de leefsituatie en het welzijn van lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse 50-plussers verbet...
Behoud Hoogaars zet zich in voor het instandhouden van het varend Zeeuws cultureel erfgoed. We hebben 8 historische schepen die in hun ou...
De Stichting Kleurmuziek is januari 2022 opgericht om eraan bij te dragen dat mensen met én zonder beperking, laaggeletterden, mensen die...