3

Ontwerp Omgevingsvisie

vanaf 11 september 2023

De ontwerp Omgevingsvisie is begin september in het College van B en W behandeld en vrijgegeven voor ter inzage legging. Het document is inmiddels mooi vormgegeven en ook de gemeenteraad krijgt deze versie onder ogen.

Vanaf donderdag 14 september tot woensdag 25 oktober 2023 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie Middelburg 2050 ter inzage (digitaal op ruimtelijkeplannen.nl en de papieren versie op het Stadskantoor).

Ook nu kunt u weer reageren; in dit geval heet uw reactie een ‘zienswijze’. Richt uw schriftelijke reactie aan de gemeenteraad van Middelburg, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg. Kunt u niets met digitale bijlagen? Maak dan een afspraak om het plan op het stadskantoor in te zien, telefoon (0118) 675 210.

De gemeente maakt van alle binnengekomen zienswijzen ook weer een (geanonimiseerde) antwoordnota. Na deze ‘ontwerpfase’ komt de definitieve Omgevingsvisie in beeld. We verwachten dat de gemeenteraad die in het eerste kwartaal van 2024 zal vaststellen.

De Omgevingsvisie is online raadpleegbaar: