5

Raadsvergadering

vanaf 18 april 2024

Als alles volgens planning verloopt, stelt de gemeenteraad tijdens deze raadsvergadering de startnota vast met kaders voor het participatietraject.

Op www.middelburg.nl/azc vindt u de documenten over het project. Denk aan plannen en voorstellen die de gemeenteraad en het college hebben vastgesteld. Hier vindt u ook de memo actieve informatie over het definitieve besluit.