4

Startgesprek met gemeenteraad over participatietraject

vanaf 11 december 2023

De volgende stap is het organiseren van een startgesprek met de raad. Het is de raad die de kaders voor de participatie bepaalt. In dit gesprek gaat het over de rol van de raad, het college, het COA, omwonenden en andere belanghebbenden. Ook worden de onderwerpen en de manier van participatie besproken.

De startgesprekken leveren uiteindelijk een document op waarin staat omschreven hoe de participatie gaat plaatsvinden. De raad stelt dat document vast. Dat kan op zijn vroegst op 18 april 2024. Daarna kan de participatie met omwonenden en belanghebbenden starten. Dit is iets later dan we aanvankelijk gepland hadden. Het was niet meer mogelijk om een startgesprek in december te organiseren. Dit vindt daarom plaats in januari. Het tweede gesprek vindt plaats in februari, de besluitvorming in april.

Op www.middelburg.nl/azc vindt u de documenten over het project. Denk aan plannen en voorstellen die de gemeenteraad en het college hebben vastgesteld. Hier vindt u ook de memo actieve informatie over het definitieve besluit.